Trên thực tế, có nhiều nhà đầu tư không nhớ password transaction. Đây là mật khẩu giao dịch, khi rút lãi Lending, chuyển ASAP lên sàn hoặc cho ví khác. Nó không phải là mật khẩu đăng nhập nhé, nên nhiều người không để ý. Hải có dạo quanh trong nhóm thì thấy nhiều thắc mắc làm sao để xem lại khi quên. Và bài viết này sẽ hướng dẫn bạn một cách đơn giản nhất nhé.

Xem mật khẩu ASAPContinue reading