Thật sai lầm khi bạn bán ASAP tại thời điểm này. Thay vì thế, Hải khuyến khích bạn nên tái đầu tư ASAP Coin để tăng lợi nhuận. Bạn đã nghe đến lãi kép chưa nhỉ ?, nghĩa là ngày hôm sau sẽ nhận thêm lãi của lãi ngày hôm trước. Cứ thế, khoản gốc cho vay sẽ được gia tăng chóng mặt. Vậy làm sao để tái đầu tư ASAP Coin từ lãi Lending ?.

Lãi suất ASAP Coin là bao nhiêu ?

tái đầu tư ASAP CoinContinue reading

ASAP Coin đã chuyển sang giai đoạn Lending được 6 ngày rồi. Vấn đề được mọi người quan tâm hiện tại là cách rút lãi Lending để mua ASAP Coin. Dạo quanh một vòng trên Facebook và nhóm trên Zalo, Hải thấy nhiều bạn vẫn chưa biết cách làm thế nào. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách mua ASAP Coin bằng chính những đồng lãi Lending nhận mỗi ngày.

Chuyển ASAP Coin lên sàn nội bộ

rút lãi Lending dùng để mua ASAP CoinContinue reading