Nhiều nhà đầu tư khi tham gia ASAPCoin vẫn còn chưa biết lãi suất ASAP như thế nào ?. Khi bước tới giai đoạn Lending cho vay, ASAP cung cấp 2 loại lãi đó là lãi cố định hàng ngày và lãi biến động. Vậy cụ thể cách tính lãi suất ASAP Coin cho từng gói Lending như thế nào. Bạn hãy xem nội dung bài viết dưới đây để làm sáng tỏ điều đó.

lãi suất ASAP CoinContinue reading