Thật sai lầm khi bạn bán ASAP tại thời điểm này. Thay vì thế, Hải khuyến khích bạn nên tái đầu tư ASAP Coin để tăng lợi nhuận. Bạn đã nghe đến lãi kép chưa nhỉ ?, nghĩa là ngày hôm sau sẽ nhận thêm lãi của lãi ngày hôm trước. Cứ thế, khoản gốc cho vay sẽ được gia tăng chóng mặt. Vậy làm sao để tái đầu tư ASAP Coin từ lãi Lending ?.

Lãi suất ASAP Coin là bao nhiêu ?

tái đầu tư ASAP CoinContinue reading