Thời gian qua có nhiều nhà đầu tư Inbox hỏi Hải cách bán ASAP Coin sang BTC. Mặc dù mình có đưa ra lời khuyên là rút lãi thời điểm này không phải là phương án tốt. Cơ mà biết làm sao được, có lẽ họ cũng có lý do riêng để chấp nhận điều đó. Đáp ứng cho mong muốn đó, Hải viết bài hướng dẫn cách đổi lãi $ sang ASAP và bán sang BTC rút ra ví ngoài.

Cách bán ASAP Coin sang BTCContinue reading