ASAP Coin đã chuyển sang giai đoạn Lending được 6 ngày rồi. Vấn đề được mọi người quan tâm hiện tại là cách rút lãi Lending để mua ASAP Coin. Dạo quanh một vòng trên Facebook và nhóm trên Zalo, Hải thấy nhiều bạn vẫn chưa biết cách làm thế nào. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách mua ASAP Coin bằng chính những đồng lãi Lending nhận mỗi ngày.

Chuyển ASAP Coin lên sàn nội bộ

rút lãi Lending dùng để mua ASAP CoinContinue reading